Różnice między windykacją polubową, a sądową.

Czym jest polubowna windykacja wierzytelności?

Windykacja polubowna jest pierwszym etapem. Wierzyciel podejmuje próbę polubownego podpisania z osobą zadłużoną ugody – tak, aby sprawę rozwiązać bez kierowania jej do sądu, a następnie do komornika.
Ten tryb postępowania jest dla dłużnika szczególnie korzystny, ponieważ można wówczas:

    • podjąć próbę rozłożenia zobowiązania na nowe, dopasowane do możliwości osoby zadłużonej, raty;
    • uniknąć dodatkowych kosztów związanych z długiem – np. opłat sądowych i komorniczych. Jedyne dodatkowe wydatki czekają wówczas w związku z naliczaniem odsetek od nieterminowej płatności;
    • uniknąć narażania się na nieprzyjemności związane z pozwem sądowym czy wizytą komornika;
    • spłacić zobowiązanie bez stresu.

Jeśli nie jesteś w stanie zapłacić całej kwoty jednorazowo – zadzwoń lub napisz, aby uzgodnić inne, dogodne dla Ciebie warunki spłaty.

Na czym polega windykacja sądowa?

Wierzyciel decyduje się na windykację sądową najczęściej wówczas, gdy próby porozumienia się z osobą zadłużoną (dłużnikiem) zakończyły się fiaskiem. Ma to miejsce np. wtedy, kiedy dłużnik nie reaguje na kolejne podejmowane próby kontaktu i unika rozmowy (nie odbiera telefonu, nie otwiera drzwi).
W takim przypadku wierzyciel występuje na drogę prawną, a zatem przygotowuje pozew do sądu o zapłatę. W efekcie odbywa się rozprawa, a sąd, po uznaniu winy pozwanego, wydaje nakaz zapłaty.
Kiedy nakaz zapłaty zostanie opatrzony klauzulą wykonalności, wierzyciel może zgłosić się do komornika sądowego z wnioskiem o wszczęcie przymusowej egzekucji komorniczej. Może ona zostać przeprowadzona np. w formie zajęcia konta dłużnika, jego świadczenia rentowo-emerytalnego czy majątku.

Mając powyższe na uwadze, polubowne rozwiązanie problemu zadłużenia opłaca się znacznie bardziej niż sądowa windykacja wierzytelności. Warto zatem skorzystać z tej szansy, gdy tylko jest to możliwe.

Przewiń do góry