Przeczytaj zanim zdradzisz!

Czy istnieje zdrada doskonała? Nic w życiu nie jest doskonałe. Nie ma też zdrady doskonałej. Zdrada to drugie życie zdradzającego współmałżonka. Prawie każdy o tym słyszał. Niektórzy to przeżyli lub z tym żyją. A są także i tacy, którzy się w tym wyspecjalizowali. Potrafią skutecznie ukrywać ją przez lata. Dlatego każdy powinien sobie zadać pytanie, czy warto i jakie konsekwencje niesie za sobą zdrada. Większość zdradzanych osób podejrzewa lub przypuszcza, że są zdradzane, ale są bezradne, nie wiedzą, jak się z tym uporać i do kogo zwrócić.

Dlatego moja firma proponuje usługi w tym zakresie. Dyskretnie i profesjonalnie pomagamy zebrać materiał dowodowy, który będzie istotnym elementem postępowania dowodowego. Ustalimy plan dnia współmałżonka, jego najbliższe otoczenie, źródło utrzymania i zarobkowania, składniki majątkowe, a w przypadku zdrady dane personalne i adresowe kochanków oraz inne czynniki, mogące mieć istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy.

Zebrane materiały mogą również posłużyć jako dowody w sprawach o podział majątku, w dochodzeniu alimentacyjnym na drugiego małżonka czy dzieci, w ustanowieniu władzy rodzicielskiej i kontaktu z dzieckiem, sposobów korzystania ze wspólnego mieszkania bądź przyznania go jednej ze stron.

Zarówno materiały zebrane przez detektywa w toku sprawy, jak i jego zeznania mogą być wykorzystane w sądzie jako dowód. Licencjonowany detektyw może przetwarzać dane osobowe osób bez ich zgody.

Przewiń do góry