Oferta

Wywiad gospodarczy

Na dzisiejszym, wysoce konkurencyjnym rynku bardzo istotna jest staranności w doborze kontrahentów gospodarczych, partnerów handlowych i biznesowych.
Nasza firma pomaga klientowi podjąć właściwą decyzję i uniknąć kłopotów zarówno podatkowych jak i karno – skarbowych. W tym celu oferujemy przeprowadzenie wszechstronnych czynności sprawdzających, wywiadowczo – gospodarczych oraz analitycznych, mających na celu skuteczne wyeliminowanie ryzyka związanego z doborem niewłaściwego kontrahenta. W ten sposób pomagamy zapobiegać naszym klientom powstaniu znacznych (nierzadko wielomilionowych) strat, niejednokrotnie powiązanych z odpowiedzialnością karną.
Czynności wykonane przez naszą firmę mają formę oficjalnego raportu, który w przypadku wątpliwości ze strony organów podatkowo – skarbowych, sporu z organami finansowymi czy organami ścigania, może stanowić poważny dowód na poparcie racji podmiotu.

Zakres usług:
 • sprawdzanie wiarygodności partnerów handlowych naszych klientów
 • sprawdzanie wiarygodności i lojalności pracowników podległych
 • gromadzenie i analiza informacji pod kątem ich przydatności dla klienta
 • sprawdzanie stanu majątkowego
 • przygotowanie pełnego raportu wraz z wnioskami
 • inne sprawy zlecone przez Klientów
detektyw zdjecie z ukrycia

Detektywistyka

Detektywistyka to szereg czynności polegających na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, realizowana na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą w oparciu o ustawę z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych.

Zajmujemy się sprawami zlecanymi zarówno przez osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze.

Zakres usług:
 • w sprawach wynikających ze stosunków prawnych dotyczących osób fizycznych,
 • w sprawach wynikających ze stosunków gospodarczych dotyczących:
  wykonania zobowiązań majątkowych,
  o zdolności płatniczych lub wiarygodności w tych stosunkach,
  nieuczciwej konkurencji lub ujawnienia wiadomości stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową,
 • sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym,
 • poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się
 • poszukiwanie mienia,
 • zbieranie informacji w sprawie, w której toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe albo inne, jeżeli w toku po-stępowania można zastosować przepisy prawa karnego,
 • obserwacja osób i mienia
 • zbieranie i analiza materiału dowodowego w sprawach cywilnych i karnych,
 • inne sprawy zlecone przez Klientów.

Ochrona

Oferujemy profesjonalne usługi w zakresie ochrony osób i mienia.

Zakres usług:
 • ochrona osób i mienia
 • bezpośrednia ochrona fizyczna stała lub doraźna,
 • monitoring radiowy oraz telefoniczny,
 • Monitoring IP (systemy telewizji działającej w technologii IP)
 • inne sprawy zlecone przez Klientów

Windykacja

Naszym celem jest zapewnienie wysokiej skuteczności i efektywności realizowanych zleceń związanych z windykacją, poprzez zagwarantowanie, że przeprowadzana jest ona w sposób zaplanowany, zgodny z wymaganiami Klientów.
Wszelkie czynności wynikające z realizacji działań związanych z windykacją należności u dłużnika prowadzone są w oparciu o zawartą Umowę o współpracy pomiędzy naszą firmą a Klientem.

Usługi windykacji należności realizujemy na każdym etapie postępowania: polubownym, sądowym i egzekucyjnym.

Naszym priorytetem jest odzyskanie pieniędzy polubownie. Nie chcemy aby sprawa się przeciągała, co jest niekorzystne dla nas, ale przede wszystkim dla Klienta. Staramy się zawsze osiągnąć kompromis, zrozumieć powód niewypłacalności i przede wszystkim zaproponować ugodę, aby zachować dobre relacje między dłużnikiem a Klientem. Naszym wynagrodzeniem jest prowizja po skutecznym odzyskaniu pieniędzy. Nie pobieramy żadnych zaliczek, opłat wstępnych, regulaminowych.
W przypadku, gdy próba polubownego porozumienia z dłużnikiem nie przynosi skutku, kierujemy sprawę do postępowania sądowego.
Ściśle możemy współpracować z komornikami, dbając tym samym o możliwie jak najszybsze zakończenie sprawy, w przypadku, gdy ta trafi do egzekucji.
Szczególną uwagę w procesie windykacji przywiązujemy do jakości świadczonych usług.

Dlaczego warto zlecić nam odzyskanie pieniędzy?

 • Nie obciążasz siebie ani swoich pracowników działaniami windykacyjnymi, co pozwoli Ci zaoszczędzić czas i skupić się na codziennej pracy.
 • Otrzymujesz kompleksową obsługę na każdym etapie postępowania – polubownym, sądowym, egzekucyjnym.
 • O spływ Twoich należności zadbają profesjonaliści, którzy obsłużyli już tysiące różnych spraw mając do czynienia z różnym typem dłużników.

Co wyróżnia naszą windykację?

 • Jakość i bezpieczeństwo.
 • Doświadczenie: pracujemy w branży od 6 lat z dłużnikami z różnych sektorów.
 • Skuteczność: odzyskujemy 90% należności dla Naszych Klientów
 • Natychmiastowość: dzięki natychmiastowej realizacji zleceń sprawnie docieramy zarówno do Klienta jak i dłużnika.
 • Kompleksowość – nie korzystamy z outsourcingu usług windykacyjnych.
Zakres usług:

Zajmujemy się w szczególności windykacją należności z tytułu:

– Roszczeń pieniężnych, w tym:
 • Umowy cywilno – prawne np. umowa o pracę, umowa najmu, umowa o dzieło, umowa zle-cenie, umów pożyczki, umów zawartych ustnie
 • Niezwrócone zaliczki za niewykonane usługi, niewykonania umowy, kar umownych
 • Nie zapłacone faktur za usługi i dostawy
 • Roszczenia wekslowe
 • Roszczenia alimentacyjne
 • Sprawy spadkowe
 • Podziały majątku
Jak również:
 • spraw pokomorniczych
 • spraw przedawnionych
 • zapisów niedozwolonych
Ponad to:
 • poszukujemy i sprawdzamy majątek dłużnika
 • prowadzimy negocjacje polubowne
 • dochodzimy roszczeń na drodze prawnej
 • wpisujemy dłużnika do bazy Biur Informacji Gospodarczej
 • publikujemy wierzytelności na internetowych giełdach długu
 • inne sprawy zlecone przez Klientów
Przewiń do góry